• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 846/QĐ/BNN-TCKT phê duyệt triển khai thực hiện Quyết định 03/2001/QĐ-TTg về kết quả tổng kiểm kê rừng toàn quốc do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 846/QĐ/BNN-TCKT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 846/QĐ/BNN-TCKT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 13/03/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/3/2001, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 846/QĐ/BNN-TCKT phê duyệt triển khai thực hiện Quyết định 03/2001/QĐ-TTg về kết quả tổng kiểm kê rừng toàn quốc. Theo đó,

Giao cho Cục Kiểm lâm tiếp nhận toàn bộ thành quả cuộc tổng kiểm kê rừng năm 1999 từ Viện Điều tra quy hoạch rừng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các ngành và các địa phương, đảm bảo cập nhật thường xuyên, liên tục tình hình diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc, cung cấp số liệu để Bộ báo cáo Chính phủ.

Viện Điều tra quy hoạch rừng có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu về kiểm kê rừng cho các địa phương do Viện Điều tra quy hoạch rừng thực hiện kiểm kê. Cụ thể như sau:

- Bàn giao đầy đủ một bộ số liệu gốc và bản đồ gốc theo tỷ lệ quy định.

- Cung cấp các biểu kết quả và bản đồ thành quả tổng kiểm kê.

2. Bàn giao cho Cục Kiểm lâm toàn bộ hồ sơ tài liệu về kiểm kê rừng do các địa phương, Bộ, ngành nộp cho Văn phòng Ban chỉ đạo kiểm kê rừng TW trước đây và toàn bộ hồ sơ tài liệu về kết quả kiểm kê rừng mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định ở Điều 1 của Quyết định này.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện, nghiên cứu, giám sát, kiểm tra việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo nhiệm vụ Bộ giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/3/2001.

Từ khóa: Quyết định 846/QĐ/BNN-TCKT

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47517