• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Đài tiếng nói Việt Nam

 

Quyết định 85/2003/QĐ-TTg thực hiện chế độ Tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 85/2003/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 85/2003/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/05/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/05/2003   Số công báo: Số 43
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/5/2003, Thủ tướng ban hành Quyết định 85/2003/QĐ-TTg thực hiện chế độ Tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam.

Việc thực hiện chế độ tài chính đối với Đài Tiếng nói Việt Nam phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây:

- Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đài theo quy định của Chính phủ;

- Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý lao động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tạo điều kiện đầu tư phát triển ngành, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và gắn trách nhiệm với lợi ích của công chức, viên chức của Đài trong hoạt động nghiệp vụ;

- Thúc đẩy việc tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy trong việc thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao;

- Thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản hướng dẫn Luật và các quy định khác về hoạt động báo chí;

- Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Quyết định 85/2003/QĐ-TTg

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50832