• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Quyết định 85/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 85/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 85/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/04/2005   Số công báo: Số 19
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/4/2005, Căn cứ Quyết định 155/2004/QĐ-TTg, Thủ tướng ban hành Quyết định 85/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Cụ thể, Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định như Phụ lục kèm theo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo Quyết định số 106/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2003 - 2005 và Quyết định này.

- Hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các lâm trường quốc doanh theo quy định tại Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Quyết định 85/2005/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2005.

Từ khóa: Quyết định 85/2005/QĐ-TTg

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53051