• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quan hệ lãnh sự


 

Quyết định 851/QĐ-BNG năm 2015 về ủy quyền tiếp nhận hồ sơ lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại Hà Giang do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Quyết định 851/QĐ-BNG
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN TIẾP NHẬN HỒ SƠ LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/03/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02/01/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/04/2004 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang tại Công văn số 675/UBND-NC ngày 06/03/2015;

Xét nhu cầu và khả năng giải quyết công việc tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Sở Ngoại vụ Hà Giang;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang thực hiện các công việc: tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại địa phương; chuyển hồ sơ đó cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để tiến hành xử lý; nhận kết quả từ Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và trả kết quả tại địa phương.

Điều 2: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang chỉ được phép thực hiện các công việc mà Bộ Ngoại giao ủy quyền và không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Cán bộ của Sở Ngoại vụ Hà Giang chỉ được thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự sau khi đã được Bộ Ngoại giao tập huấn về nghiệp vụ.

Điều 3: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang có trách nhiệm giải quyết nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương; trao đổi thông tin thường xuyên với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh.

Điều 4: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang để thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 5: Việc ủy quyền ngày có hiệu lực từ ngày 08 tháng 05 năm 2015 và sẽ chấm dứt hiệu lực khi Bộ Ngoại giao hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có văn bản chính thức yêu cầu hủy bỏ việc ủy quyền này.

Điều 6: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông tin về việc ủy quyền này để các cơ quan, tổ chức, công dân biết cùng thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Hồng Nam

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 851/QĐ-BNG   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Vũ Hồng Nam
Ngày ban hành: 08/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/04/2015, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định 851/QĐ-BNG năm 2015 về ủy quyền tiếp nhận hồ sơ lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại Hà Giang.

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang chỉ được phép thực hiện các công việc mà Bộ Ngoại giao ủy quyền và không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Cán bộ của Sở Ngoại vụ Hà Giang chỉ được thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự sau khi đã được Bộ Ngoại giao tập huấn về nghiệp vụ.

Từ khóa: Quyết định 851/QĐ-BNG

484

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285754