• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giá


Quyết định 87/2008/QĐ-BTC về quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 87/2008/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/2008/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 22/10/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2008   Số công báo: Từ số 591 đến số 592
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/10/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 87/2008/QĐ-BTC về quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Quy chế này quy định về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; kiểm tra và cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng; giảng viên và học viên tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Các đơn vị được phép tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; thay thế Quyết định số 2722/2004/QĐ-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt chương trình, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Từ khóa: Quyết định 87/2008/QĐ-BTC

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
81094