Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 87/2016/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 22/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Thuế, phí, lệ phí, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 87/2016/QĐ-UBND , Quyet dinh 87/2016/QD-UBND , Quyết định 87 , Quyết định 87 , Quyet dinh 87 2016 , Quyet dinh 87 2016

132