• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


Văn bản pháp luật về Tổng công ty lương thực miền Bắc

 

Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty lương thực miền bắc giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 895/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 895/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/11/2002   Số công báo: Số 55
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/10/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty lương thực miền bắc giai đoạn 2002-2005.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định này. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục xây dựng phương án chuyển đổi sở hữu một số doanh nghiệp thành viên và đơn vị phụ thuộc sau năm 2003 theo quy định hiện hành.

Từ khóa: Quyết định 895/QĐ-TTg

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17480