• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 903/QĐ-BTTTT năm 2009 phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2009 và năm 2010 do Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 903/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 903/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 30/06/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/06/2009, Bộ TTTT đã ban hành Quyết định 903/QĐ-BTTTT năm 2009 phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2009 và năm 2010.

Chỉ tiêu phát triển mới về cung ứng dịch vụ viễn thông công ích:

- Phát triển mới 440.000 thuê bao điện thoại cố định cho cá nhân, hộ gia đình tại các huyện và các xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 của Quyết định này);

- Phát triển mới 212 điểm truy nhập điện thoại công cộng tại các đơn vị quốc phòng (Danh sách chi tiết tại Phụ lục 2 của Quyết định này);

- Phát triển mới 838 điểm truy nhập internet công cộng tại các xã chưa được thiết lập internet công cộng (Danh sách chỉ tiêu cho từng địa phương tại Phụ lục 3 của Quyết định này);

- Phát triển mới 54.300 thuê bao internet cho cá nhân, hộ gia đình tại các khu vực thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Danh sách phân bổ cho từng địa phương tại Phụ lục 4 của Quyết định này);

Các chỉ tiêu phát triển mới dịch vụ viễn thông công ích nêu tại điểm a, b, c, d tại từng địa phương chi tiết tại Phụ lục 6 của Quyết định này.

- Ngoài các chỉ tiêu kế hoạch nêu tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này, các doanh nghiệp viễn thông phát triển mới thuê bao điện thoại cố định, thuê bao internet cho cá nhân, hộ gia đình cho người dân tại các khu vực không được giao chỉ tiêu phát triển mới nhưng vẫn nằm trong vùng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thì nhà nước hỗ trợ phát triển, duy trì thuê bao cá nhân, hộ gia đình theo thực tế phát sinh khi tiến hành thanh lý hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, theo nguyên tắc mỗi hộ gia đình không có quá 01 (một) thuê bao điện thoại cố định và không có quá 01 (một) thuê bao internet được hưởng chính sách viễn thông công ích của nhà nước.

- Ngoài các chỉ tiêu kế hoạch nêu tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung ứng các dịch vụ viễn thông bắt buộc miễn phí cho người sử dụng dịch vụ theo quy định của Nhà nước và được Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thanh toán theo sản lượng dịch vụ thực tế doanh nghiệp đã cung ứng và định mức hỗ trợ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

Từ khóa: Quyết định 903/QĐ-BTTTT

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176834