• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 909/2005/QĐ-BKH về Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Quyết định 909/2005/QĐ-BKH
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 909/2005/QĐ-BKH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 13/09/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/09/2005   Số công báo: Từ số 40 đến số 41
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 61/2003/NĐ-CP, ngày 13/09/2005, Bộ KHĐT đã ban hành Quyết định 909/2005/QĐ-BKH về Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa” thay thế cho “Mẫu hướng dẫn hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa” trong Thông tư số 04/2004/TT-BKH và Nghị định 14/2000/NĐ-CP.

Quyết định 909/2005/QĐ-BKH này có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày 11/10/2005.

Từ khóa: Quyết định 909/2005/QĐ-BKH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
3872