• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 91/2007/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 62/2007/QĐ-BTC ban hành quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 91/2007/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/2007/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/11/2007   Số công báo: Từ số 768 đến số 769
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/10/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 91/2007/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 62/2007/QĐ-BTC ban hành quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia. Cụ thể,

Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, Khoản 1, Điều 14 Quy chế nhập, xuất lương thực DTQG ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:

- b. Đối với chi phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự trữ quốc gia khu vực hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ nhập, xuất, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ có nhiệm vụ lập dự toán chi phí báo cáo Cục Dự trữ quốc gia xem xét, quyết định. Cục Dự trữ quốc gia thực hiện cấp kinh phí cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, viện trợ.

- c. Nguồn kinh phí thực hiện nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia được giao dự toán từ đầu năm cho Cục Dự trữ quốc gia. Cục Dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng chế độ qui định. Trường hợp dự toán đã giao còn thiếu, Cục Dự trữ quốc gia báo cáo Bộ Tài chính để cấp bổ sung đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Quyết định 91/2007/QĐ-BTC

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
57549