• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 916/QĐ-TTg năm 2004 về việc tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 916/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 916/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/08/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/08/2004   Số công báo: Số 30
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/08/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 916/QĐ-TTg năm 2004 về việc tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.

Đại hội phải đạt được các yêu cầu sau đây:

1. Đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

2. Ghi nhận thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của các ngành, các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời biểu dương, khen ngợi các tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới đại diện trong các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, dân tộc, các thành phần kinh tế, qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước năm 2005 đến 2010.

3. Tổng kết và nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập và làm theo các điển hình tiên tiến trên phạm vi cả nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị và quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.

4. Tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Từ khóa: Quyết định 916/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5586