• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 93/2002/QĐ-BNN về quy chế hoạt động của Ban điều hành Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 93/2002/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/2002/QĐ-BNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 28/10/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2002   Số công báo: Số 65
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/10/2002, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 93/2002/QĐ-BNN về quy chế hoạt động của Ban điều hành Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 2001-2005.

Ban điều hành chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc (viết tắt là ĐTĐG & TDDBTNRTQ) thời kỳ 2001-2005 được thành lập theo quyết định số 3287/BNN-TCCB ngày 14/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm:

- Trưởng ban: 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phó trưởng ban: 01 lãnh đạo Vụ Kế hoạch và Quy hoạch;

- Các uỷ viên:

+ 01 Lãnh đạo cục Kiểm Lâm

+ 01 Lãnh đạo Cục phát triển lâm nghiệp;

+ 01 Lãnh đạo Viện Điều tra Quy hoạch rừng;

+ 01 Đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư;

+ 01 Đại diện Bộ Tài chính;

+ 01 Đại diện Vụ Tài chính kế toán

Từ khóa: Quyết định 93/2002/QĐ-BNN

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6940