• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Quyết định 93/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 93/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/05/2005   Số công báo: Số 8
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/05/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 93/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đó được phê duyệt.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xó hội và các cơ quan cú liên quan cú trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện phương án núi trên.

Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Từ khóa: Quyết định 93/2005/QĐ-TTg

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2433