• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 957/QĐ-BCT năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Quyết định 957/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THÉP HÌNH CHỮ H CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (BAO GỒM CẢ HỒNG KÔNG)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Vit Nam;

Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam, được phân loại theo mã HS 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90, có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) (mã vụ việc AD03), với nội dung chi tiết trong Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày được ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, N
G, TTTT;
- Các Thứ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Cục/Vụ: CNNg, XNK, ĐB;
- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
- Lưu: VT, QLCT (06).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THÉP HÌNH CHỮ H CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (BAO GỒM CẢ HỒNG KÔNG)
(Kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Thông tin về Bên yêu cầu

Tên đầy đ: Công ty TNHH Posco SS Vina

Địa chỉ: - Trụ sở chính và nhà máy: đường N1, KCN Phú Mỹ 2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Ra Vũng Tàu, Việt Nam

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh: phòng 1211, lầu 12, tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

2. Hàng hóa bị áp dụng biện pháp tạm thời

Tên gọi: Thép hình chữ H

Chủng loại/kiểu: Thép hình chữ H hợp kim hoặc không hp kim có cấu trúc một thân bụng thẳng ở giữa cùng với hai cánh nm ngang ở trên và dưới. Thép hình chữ H còn được biết đến như là “Dầm thép H”, “Dầm thép W” hoặc thép dầm cánh rộng2.

Xuất xứ: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm cả Hồng Kông (Trung Quốc)

Mức thuế nhập khẩu hiện hành:

STT

Mã HS

Mô tả

Mức thuế Hải quan (2017)

7216

Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình.

- Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên:

 

1

7216.33.00

- - Hình chữ H

MFN: 15%

ACFTA: 5%

7228

Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hp kim.

 

7228.70

- Các dạng góc, khuôn và hình:

 

2

7228.70.10

- - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

MFN: 0%

ACFTA: 0%

3

7228.70.90

- - Loại khác

MFN: 0%

ACFTA: 0%

Mã hàng hóa (HS) hiện hành: Sản phẩm thuộc đối tượng điều tra được nhập khẩu từ Trung Quốc và được phân loại theo mã thuế 7216.33.00, 7228.70.10, 7228.70.90.

ng dụng (mục đích sử dụng chính): làm dầm hỗ trợ xây dựng những công trình công nghiệp, thương mại và nhà chung cư, cầu, công-ten-nơ và khung gầm xe tải, xây dựng hàng hải, sàn thép, khung máy và những ngành kỹ thuật khác.

3. Giai đoạn điều tra:

Giai đoạn điều tra vụ việc: từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/3/2016

4. Nhà sản xuất/xuất khẩu Trung Quốc bị điều tra áp và dụng thuế tạm thời

4.1. Công ty Jinxi và các công ty thương mại/chi nhánh liên kết/không liên kết hợp tác với Cơ quan điều tra (“Công ty Jinxi”):

a) Công ty sản xuất:

- Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.

- Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.

b) Công ty thương mại:

- Xiamen C and D Metals co., Ltd.

- China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd.

- Hangzhou CIEC International Co., Ltd.

- Hangzhou CIEC Group Co., Ltd.

- Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited

- Rich Fortune Int’l Industrial Limited

- China Oriental Singapore Pte Ltd.

- China Oriental Group Company Limited

4.2. Công ty Rizhao và các công ty thương mại/chi nhánh liên kết/không liên kết hợp tác với Cơ quan điều tra (“Công ty Rizhao”).

- Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.

- Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd.

5. Thông tin nhập khẩu của hàng hóa bị áp dụng biện pháp tạm thời

 

Đơn vị

02/2015

03/2015

04/2015

01/2016

Lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

Tấn

64,496

54,865

70,361

74,674

Lượng nhập khẩu tcác nước khác

Tn

8,874

7,222

11,971

8,155

Tổng lượng nhập khẩu

Tấn

73,369

62,086

82,332

82,828

Tỷ lệ nhập khu từ Trung Quốc/Tổng lượng nhập khẩu

%

87.91%

88.37%

85.46%

90.15%

5. Biên độ bán phá giá

Tên nhà sản xuất/xuất khẩu Trung Quốc

Biên độ phá giá

Công ty Jinxi

29.40%

Công ty Rizhao

21.18%

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác của Trung Quốc

36.33%

6. Thông tin về việc hàng hóa bán phá giá nhập khẩu bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước

Mục 5 và 6 Kết luận điều tra sơ bộ tại Phụ lục 2.

Do lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra vào Việt Nam, với biên độ bán phá giá từ 21,18% tới 36.33%, Bộ Công Thương cho rằng việc chậm áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời sẽ ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước và khó có thể khắc phục được.

7. Biện pháp chống bán phá giá tạm thời

Căn cứ theo kết luận điều tra sơ bộ (Phụ lục 2), Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H được mô tả tại Mục 2 của Thông báo này dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung bằng với biên độ phá giá được xác định tại Mục 5 của Thông báo này trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, cụ thể như sau:

Tên công ty sản xuất/xuất khẩu Trung Quốc

Tên công ty thương mại

Thuế chống bán phá giá tạm thời

1. Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.

2. Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.

1. Xiamen C and D Metals Co., Ltd.

2. China-Base Nigbo Foreign Trade Co., Ltd.

3. Hangzhou CIEC International Co., Ltd.

4. Hangzhou CIEC Group Co., Ltd.

5. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited

6. Rich Fortune Int'l Industrial Limited

7. China Oriental Singapore Pte Ltd.

8. China Oriental Group Company Limited

29.40%

1. Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.

2. Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd.

Bright Ruby Resources PTE Limited

21.18%

Các công ty sản xuất/xuất khu khác của Trung Quốc

 

36.33%

8. Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời

Biện pháp chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp chng bán phá giá tạm thời được ban hành, tức là có hiệu lực t ngày 05 tháng 4 năm 2017. Biện pháp chống bán phá giá tạm thời được áp dụng trong 120 ngày kể từ ngày có hiệu lực, tc là đến hết ngày 02 tháng 8 năm 2017. Biện pháp chống bán phá giá tạm thời sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp:

(i) Sau ngày 02 tháng 8 năm 2017; hoặc

(ii) Bộ trưởng Bộ Công Thương ra Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức trong khoảng thời gian 120 ngày nêu trên.

Trong trường hợp Quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho thấy việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá là không cần thiết hoặc mức thuế chống bán phá giá cuối cùng thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời đã áp dụng thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá cuối ng cao hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời đã áp dụng thì người nộp thuế khống phải nộp thêm khoản chênh lệch về thuế.

9. Lịch trình dự kiến các bước tiếp theo của vụ việc

Các bước triển khai tiếp theo

Thời gian dự kiến

Thẩm tra tại chỗ

Tháng 4-5 năm 2017

Phiên Tham vấn công khai

Tháng 7 năm 2017

Gửi dự thảo kết luận điều tra cuối cùng cho các bên liên quan

Tháng 8 năm 2017

Ban hành Kết luận điều tra cuối cùng

Tháng 9 năm 2017

Gửi Kết luận điều tra cuối cùng lên Hội đồng Chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

Tháng 9 năm 2017

Quyết định cuối cùng vụ việc

Tháng 10-11 năm 2017

 1 Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

2 W-beam (dầm W) hay W-Section (dầm thép W) đều nghĩa là “Wide flange beam” (dầm cánh rng) theo quy định của ASTM (Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ), và cũng giống với “H-beam” (dầm thép H) theo như quy định của JIS (Tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bn). Đây là những thuật ngữ được sử dụng phổ biến trên thị trường là tên thương mại tương tự nhau trong ngành công nghiệp thép.

Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 957/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 21/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 957/QĐ-BCT

419

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
344803