• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 97/2007/QĐ-BTC về Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 97/2007/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 97/2007/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/12/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/12/2007   Số công báo: Từ số 819 đến số 820
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/12/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 97/2007/QĐ-BTC về Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý. Cụ thể,

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Quy chế này áp dụng cho việc nhập, xuất, mua, bán (gọi chung là nhập, xuất) vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý, bao gồm:

a) Nhập, xuất theo kế hoạch Nhà nước giao;

b) Nhập, xuất theo quyết định hoặc theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ;

c) Nhập, xuất trong các trường hợp: thanh lý, xử lý thiếu hụt hoặc dôi thừa khi xuất kho, bị hư hỏng, giảm phẩm chất hoặc bị mất;

d) Nhập, xuất điều chuyển nội bộ.

Đối tượng áp dụng

a) Cục Dự trữ quốc gia và các Dự trữ quốc gia khu vực;

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập, xuất, quản lý vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Từ khóa: Quyết định 97/2007/QĐ-BTC

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
59618