• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 98/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình s 02/TTr-STC ngày 12/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung.

a. Máy tính để bàn, máy tính xách tay;

b. Bàn, ghế học sinh phổ thông;

c. Vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh (Không bao gồm vật tư hóa chất kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, phòng chống dịch).

d. Trang thiết bị y tế (danh mục chi tiết kèm theo Quyết định này).

2. Phân công đơn vị mua sắm tập trung.

- Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

- Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

- Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3(T/h);
- Bộ Tài chính (B/c);
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy;
- LĐVP;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, CVNCTH, Lan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định 98/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT

Danh mục

1

Bàn chỉnh hình

2

Bàn kéo dãn cột sống

4

Bàn mđa năng điện - thủy lực

5

Bộ bộc lộ tĩnh mạch

6

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương xương

7

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

9

Bộ khám điều trị RHM+ghế+ lấy cao răng SA

10

Bộ khám điều trtai - mũi - họng

11

Bộ phẫu thuật DHS

12

Bộ phẫu thuật nội soi

13

Bộ phẫu thuật xương

14

Hệ thống máy C-arm

15

Dao mổ điện

16

Dây soi dạ dày

17

Dây soi đại tràng

18

Đèn mổ treo trần

19

Điện di huyết sắc tố

20

Hệ thống ELISA tđộng

21

Hệ thống hấp khử trùng 500L, 2 cửa

22

Hệ thống hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp 100 lít

23

Hệ thống khối ph Plasma ICP/MS

24

Hệ thống kính hiển vi đa năng cho 5 người đọc kèm máy tính, máy ảnh, máy in

25

Hệ thống nồi hơi phục vụ cho các thiết bị giặt là hấp tiệt trùng

26

Hệ thng nội soi các loại

27

Hệ thống nuôi cấy vi khun tự động

28

Hệ thống phẫu thuật nội soi khp

29

Hệ thống Real time PCR chức năng gradient

30

Hệ thống rửa tay phẫu thuật

31

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LC/MS

32

Hệ thống tán sỏi niệu quản ngược dòng công nghệ laser

33

Hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế

34

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

35

Holter điện tim với 3 đu ghi

36

Kính hiển vi huỳnh quang có camera

37

Kính hin vi khám mắt

38

Lng p trẻ sơ sinh

39

Ly tâm túi máu

40

Máy ct lạnh

41

Máy cất quay chân không

42

Máy cắt vi thể quay tay

43

Máy chụp CT. Scaner

44

Máy chụp XQ kỹ thuật số

45

Máy đếm tiu phân

46

Máy điện cơ vi tính 4 kênh

47

Máy điện di

48

Máy điện di mao qun

49

Máy điện giải đồ

50

Máy điện não đồ

51

Máy điện từ trường

52

Máy định danh vi khuẩn + kháng sinh đồ tự động

53

Máy đo chức năng hô hấp

54

y đo điện giải điện cực chọn lọc Ion

55

Máy đo độ đông máu

56

Máy đo khúc xạ võng mạc

57

Máy đo lưu huyết não

58

Máy đo thị trường

59

Máy đo tốc độ máu lắng

60

Máy đo vòng vô khuẩn

61

Máy đúc bệnh phm (paraffin)

62

Máy gây mê

63

Máy gây mê kèm thở

64

Máy giặt công nghiệp

65

Máy hồng ngoại

66

Máy kéo dãn cột sống

67

Máy khoan và cắt xương sọ

68

Máy là rulo

69

Máy lắc bảo quản tiểu cầu

70

Máy lắc ống máu

71

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

72

Máy ly mu không khí

73

Máy ly tâm

74

Máy ly tâm dàn tế bào tự động

75

Máy ly tâm lạnh

76

Máy mổ Phaco

77

Máy nuôi cy vi khun lao

78

Máy phá rung tim

79

Máy phân tích điện giải

80

Máy phân tích đông máu tự động

81

Máy phân tích huyết học

82

Máy phân tích khí máu

83

Máy phân tích hóa sinh máu tự động

84

Máy phân tích sinh hóa tự động

85

Máy phân tích tiểu cầu tự động

86

Máy phế dung kế

87

Máy quang phphát xạ ICP

88

Máy rửa dụng cụ nội soi

90

Máy rửa phim X-quang

91

Máy rửa tay vô khuẩn nóng lạnh phòng mổ.

92

Máy sấy đồ vải >=30kg

93

Máy siêu âm đen trắng

94

Máy siêu âm điều trị

95

Máy siêu âm màu 4D

96

Máy siêu âm xách tay

97

Máy Siêu âm xuyên sọ

98

Máy sinh hiển vi khám bệnh

99

Máy sinh hiển vi phẫu thuật

100

Máy sock điện

101

Máy soi ctử cung

102

Máy soi thực quản ống mềm

103

Máy sóng ngn điều trị

104

Máy tạo nhp tim ngoài cơ th

105

Máy thở các loại

106

Máy thử độ hòa tan

107

Máy thử nội độc tố vi khuẩn

108

Máy tiệt trùng không khí cố định

109

Máy tiệt trùng và khử mùi di động bằng UV và OZON

110

Máy tim phổi nhân tạo

111

Máy xét nghiệm đông máu tự động

112

Máy X-quang cao tần

113

Máy X-Quang răng

114

Máy X-Quang răng kỹ thuật số

115

Máy xử lý mô tđộng

116

Monitor phòng mổ

117

Monitor theo dõi bệnh nhân

118

Tủ m

119

Tủ an toàn sinh học cấp 2 (Tủ cấy)

120

Tủ an toàn sinh học cấp II

121

Tủ bảo quản tử thi

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 98/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 98/QĐ-UBND

429

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375187