• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định số 1018/QĐ-UBND năm 2013 Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 1018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ra Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (tại tờ trình số: 535/TT-SGD ĐT, ngày 10 tháng 6 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp bằng công nhận Trường Mầm non 24/3, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2012-2013.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hoà, Thủ trưởng các ngành liên quan và Hiệu trưởng Trường Mầm non 24/3, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 17/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1018/QĐ-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194967