• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định số 163/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 163/2005/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 163/2005/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/2005   Số công báo: Từ số 17 đến số 18
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/07/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 163/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà n­ước trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã đư­ợc phê duyệt.

2. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nư­ớc để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà n­ước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nư­ớc; đối với công ty không cổ phần hóa đư­ợc thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ t­ướng Chính phủ.

3. Việc thành lập mới Tổng công ty Du lịch - Thương mại Kiên Giang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thực hiện theo quy định tại Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.

4. Quyết định việc áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty Nông lâm sản và Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản, trong đó các công ty mẹ là Công ty Nông lâm sản và Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản, chỉ đạo cổ phần hóa các công ty mẹ này vào năm 2005.

Từ khóa: Quyết định 163/2005/QĐ-TTg

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2333