• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hiến máu tình nguyện


 

Quyết định số 1673/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện hành trình đỏ năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 1673/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1673/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2013.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ Chức HĐND Và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 46/BCĐQG-VPTT ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” - 2013;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Tờ trình số 203/TTr-CTĐ-CSSK ngày 06/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2013.

Điều 2. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1637QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Căn cứ Công văn số 46/BCĐQG-VPTT ngày 22/3/2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN) “Hành trình đỏ” năm 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Góp phần nâng cao nhận thức của các nhà lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp về HMTN, tiếp nhận được lượng máu lớn đáp ứng tình trạng thiếu máu để cấp cứu và điều trị người bệnh.

2. Góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp hè 2013.

3. Mở rộng đối tượng tham gia HMTN ngoài học sinh, sinh viên.

4. Tuyên truyền về các bệnh bẩm sinh, di truyền, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh.

5. Chương trình “Hành trình đỏ” được tổ chức hoành tráng, an toàn, tiết kiệm, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Tuyên truyền và tư vấn cho khoảng 2.000 lượt người về hiến máu tình nguyện.

2. Vận động được khoảng 1.500 người đăng ký HMTN, nhằm thực hiện việc tiếp nhận được ít nhất 1.000 đơn vị máu.

3. Vận động được ít nhất 150 người hiến máu dự bị luôn sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu cấp cứu.

4. Tổ chức đoàn xe diễu hành tuyên truyền lưu động; tư vấn, tuyên truyền vận động về hiến máu cứu người tại cộng đồng.

5. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo.

6. Tổ chức 2 điểm tư vấn bệnh thalassemia (bệnh thiếu máu mãn tính).

7. Thu thập 2.000 chữ kí đăng ký tìm hiểu, tham gia HMTN.

III. THÔNG ĐIỆP

- Thông điệp chính của chương trình “Hành trình đỏ” - 2013:

“Kết nối dòng máu Việt”.

- Thông diệp Ngày hội HMTN tại Bình Định:

“Tinh thần thượng võ, hiến máu cứu người”

IV. NỘI DUNG

1. Ngày 14/7/2013:

- 13h00: Đón Đoàn hành trình của Trung ương tại Đèo An Khê về thành phố Quy Nhơn (l00 người).

Thành phần: Ban Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” cấp tỉnh, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

- 15h00: Đoàn hành trình viếng nghĩa trang liệt sĩ TP. Quy Nhơn.

- 16h00: Đoàn hành trình tuyên truyền, tư vấn về HMTN tại thành phố Quy Nhơn (2 điểm).

2. Ngày 15/7/2013:

2.1. Tổ chức Lễ phát động

a. Thời gian: Từ 6h30.

b. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (Số 86 - Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn).

c. Nội dung tổ chức Lễ phát động:

- Thành phần mời tham dự:

+ Đại diện Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và BCĐ Quốc gia HMTN.

+ Đoàn “Hành trình đỏ” 100 người.

+ Đại diện Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

+ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

+ Đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND Thành phố Quy Nhơn.

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Các lực lượng tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Tinh thần thượng võ, hiến máu cứu người” của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

- Nội dung Lễ phát động:

+ Văn nghệ chào mừng (5 tiết mục).

+ Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh.

+ Phát biểu Ban tổ chức Đoàn hành trình Trung ương.

+ Phát biểu của đại diện tình nguyện viên tiêu biểu được cử tham gia Đoàn hành trình.

+ Tặng bằng khen của Trung ương Hội cho tình nguyện viên tiêu biểu.

+ Tặng hoa, cờ lưu niệm của UBND tỉnh cho Ban tổ chức Đoàn hành trình.

+ Ký tên ủng hộ phong trào HMTN.

+ Kết thúc lễ.

2.2. Tổ chức Ngày hội HMTN “Tinh thần thượng võ, hiến máu cứu người” và văn hóa thể thao

- Lực lượng tham gia dự lễ và HMTN 800 người:

+ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh: 200 người (trong đó, có 50 người tham gia diễu hành tuyên truyền).

+ Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh: 100 người.

+ Liên đoàn Lao động tỉnh: 150 người.

+ Thành phố Quy Nhơn: 150 người.

+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 100 người.

- Thời gian tham gia HMTN của các đơn vị như sau: 6h30 Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh 100 người (không dự lễ), 7h30 Thành phố Quy Nhơn 200 người, 8h30 Tỉnh đoàn 200 người, 9h30 Liên đoàn Lao động tỉnh 150 người và 10h30 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 100 người.

- Thời gian tham gia HMTN buổi chiều ngày 15/7/2013: 13h30 Liên đoàn Lao động tỉnh 200 người, 15h30 Thành phố Quy Nhơn 150 người, 16h30 Tỉnh đoàn 300 người.

- Giao lưu các hoạt động văn hóa thể thao với lực lượng tham dự lễ, HMTN do các ca sĩ, tình nguyện viên Đoàn hành trình thực hiện.

2.3. Tổ chức tuyên truyền lưu động trên đường phố

- Lực lượng tham gia:

+ 01 xe ô tô dẫn đường và 02 xe mô tô khóa đuôi của Cảnh sát Giao thông, 02 xe tuyên truyền lưu động của Đoàn hành trình, 01 xe của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 01 xe của Sở Y tế, 01 xe của Tỉnh Đoàn.

+ 100 đoàn viên thanh niên, 50 xe môtô (mỗi xe 2 người tham gia diễu hành, có cắm cờ chuối tuyên truyền).

- Lộ trình: Lê Duẩn (khởi hành tại nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh) - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thái Học - Tây Sơn - An Dương Vương - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn - Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn (kết thúc tại Nhà Văn hóa - Liên đoàn Lao động tỉnh)

- Trang trí xe: Có maket riêng.

- Nội dung phát qua loa: Có nội dung riêng.

2.4. Tổ chức tư vấn về bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassemia)

- Địa điểm: Tại Siêu thị Co.op mart Quy Nhơn, An Phú Thịnh Plaza.

- Thời gian: 8h00, gày 1 5/7/2013.

- Nội dung:

+ Tuyên truyền phát tờ rơi về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

+ Tư vấn, trò chuyện về bệnh tan máu cho các nhóm người, nơi cộng đồng.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Đoàn hành trình và Hội CTĐ tỉnh.

2.5. Khám bệnh, tặng quà từ thiện

- Thời gian: 8h00, ngày 15/7/2013.

- Địa điểm: Xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn.

- Nội dung: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà.

- Số lượng: 200 người.

2.6. Tiệc chiêu đãi Đoàn hành hình

- Thời gian: 18h00, ngày 15/7/2013.

- Địa điểm: Nhà khách Thành ủy Quy Nhơn;

- Thành phần địa phương: Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban tổ chức “Hành trình đỏ” cấp tỉnh, Hội CTĐ tỉnh.

3. Ngày 16/7/2013: Tiễn Đoàn hành trình đi Đà Nẵng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Hành trình đỏ” và Quyết định thành lập Ban tổ chức cấp địa phương.

- Chủ trì làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Đoàn hành trình và các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn lỉnh tổ chức các hoạt động của chương trình “Hành trình đỏ” và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Tinh thần thượng võ, hiến máu cứu người” theo kế hoạch.

- Huy động 100 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tham gia dự lễ và HMTN, cử 02 tình nguyện viên tham gia Đoàn hành trình theo các tiêu chí quy định của Ban Tổ chức.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị maket, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rời tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt và thanh quyết toán chi phí các hoạt động “Hành trình đỏ”.

- Liên hệ, bố trí chỗ ăn, nghỉ, hoạt động giao lưu và các vấn đề liên quan cho Đoàn hành trình; báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động chương trình “Hành trình đỏ” cho Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Sở Y tế:

- Chỉ đạo Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Đoàn hành trình bố trí cán bộ, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chuyên môn để tiếp nhận máu vào ngày 15/7/2013. Chuẩn bị các hoạt động chăm sóc người hiến máu tình nguyện theo quy định của Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài Chính, Thông tư 21/2009/TT- BYT ngày 20/11/2009 của Bộ Y tế.

- Chuẩn bị phương tiện hỗ trợ Đoàn hành trình vận chuyển máu về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

- Chuẩn bị 1 xe ô tô tham gia diễu hành vào sáng ngày 15/7/2013.

3. Tỉnh Đoàn:

- Huy động 500 cán bộ, ĐVTN dự lễ và tham gia HMTN theo lịch.

- Chủ trì hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn; cử 10 y, bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tham gia hoạt động này.

- Cử 100 ĐVTN (50 xe mô tô) diễu hành trên đường phố (có cắm cờ chuối).

4. Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh:

- Cử 100 người dự lễ và tham gia HMTN.

5. Công an tỉnh:

- Cử cán bộ, chiến sỹ và 1 xe ô tô đón và dẫn đường Đoàn hành trình tại Đèo An Khê về thành phố Quy Nhơn trưa ngày 14/7/2013; cử cán bộ, chiến sĩ, 1 xe ô tô và 02 xe mô tô dẫn đường đoàn diễu hành, tuyên truyền trên đường phố theo lịch trình và cử cán bộ, chiến sỹ và 1 xe ô tô dẫn đường tiễn Đoàn hành trình đến Đèo Bình Đê rời Bình Định sáng ngày 16/7/2013.

- Cử cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động của Đoàn hành trình tại thành phố Quy Nhơn.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Cấp giấy phép treo băng rôn phục vụ tuyên truyền các hoạt động HMTN “Hành trình đỏ” tại thành phố Quy Nhơn (miễn phí).

- Chuẩn bị chương văn nghệ biểu diễn tại lễ phát động và giao lưu tiễn Đoàn.

7. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Chỉ đạo Nhà Văn hóa Lao động tỉnh chuẩn bị địa điểm và các điều kiện để tổ chức lễ và các hoạt động HMTN, văn hóa thể thao.

- Cử 300 cán bộ, người lao động dự lễ và tham gia HMTN theo lịch.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định:

- Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của đợt hành trình được tổ chức tại tỉnh để nâng cao nhận thức và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN.

- Có kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài của tỉnh trước khi diễn ra hoạt động này 7 ngày.

9. UBND Thành phố Quy Nhơn:

- Cử 300 hội, đoàn viên, nhân dân dự lễ và tham gia HMTN.

- Chỉ đạo xã Phước Mỹ cử 4 y, bác sỹ thuộc Trạm Y tế tham gia khám bệnh; chuẩn bị địa điểm và các điều kiện để tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà tại xã.

Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Quy Nhơn chọn đối tượng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận quà của Đoàn hành trình đúng đối tượng. Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình HMTN “Hành trình đỏ” và Ngày hội HMTN “Tinh thần thượng võ, hiến máu cứu người” năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị được phân công phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1673/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1673/QĐ-UBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196291