• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết địnnh 469/2000/QĐ-NHNN2 về việc sửa đổi điểm đ khoản 3 điều 5 Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân Hàng Nhà Nước để trực tiếp giao dịch thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 469/2000/QĐ-NHNN2
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 469/2000/QĐ-NHNN2   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 09/11/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/11/2000, NHNN đã ban hành Quyết địnnh 469/2000/QĐ-NHNN2 về việc sửa đổi điểm đ khoản 3 điều 5 Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân Hàng Nhà Nước để trực tiếp giao dịch thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000.

 Sửa đổi số thứ tự 1 điểm đ khoản 3 điều 5 quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân Hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22-02-2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Từ khóa: Quyết định 469/2000/QĐ-NHNN2

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176784