Tên thành viên

Mật khẩu


Sắc lệnh số 116 về việc duyệt y những Nghị định của bộ trưởng bộ tài chính số 139-CT ngày 7 tháng 1 năm 1946 sửa đổi thuế đặc biệt đánh vào các cuộc mua vui công cộng, số 193-TC ngày 05/02/1946 đặt ra thuế đặc biệt đánh vào xe hơi vận tải, số 194-CT ngày 5-2-1946 đặt ra thuế đặc biệt đánh vào các xúc vật đưa làm thịt để ăn hay bán do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 116   Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành: 02/07/1946   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/07/1946   Số công báo: Số 28
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


78