Tên thành viên

Mật khẩu


Sắc lệnh số 169 về việc tăng lên 100 % phần thù lao mà các công chứng và hỗ giá viên phải nộp vào công quỹ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 169   Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành: 27/08/1946   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/09/1946   Số công báo: Số 36
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


66