• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Sắc lệnh số 17-SL về việc cải tổ sở khẩn hoang di dân trong nha nông chính thành nha "khẩn hoang di dân" trong Bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Tải về Sắc lệnh 17-SL
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17-SL   Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 16/02/1947   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Sắc lệnh 17-SL

285

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
36175