Tên thành viên

Mật khẩu


Sắc lệnh về tổ chức các thuế đánh vào các tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng v.v… do Chính Phủ lâm thời ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: Khôngsố   Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 04/10/1945   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/10/1945   Số công báo: Số 6
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


63