Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thỏa thuận số 27/2004/LPQT về việc thành lập Văn phòng hợp tác phát triển Luých-xăm-bua tại Hà Nội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2004/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 02/12/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/05/2004   Số công báo: Số 8
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/03/2004, Thỏa thuận số 27/2004/LPQT về việc thành lập Văn phòng hợp tác phát triển Luých-xăm-bua tại Hà Nội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua.

Văn phòng có chức năng tổng quát là tăng cường hiệu quả và tính rõ ràng của sự hợp tác phát triển Luých-xăm-bua tại Việt Nam. Nhằm mục đích này, Văn phòng tạo thuận lợi cho việc xác định và theo dõi các hoạt động hợp tác phát triển Việt Nam, nhất là các hoạt động của Cơ quan thực hiện các dự án hợp tác phát triển Lux-Development. Cụ thể, Văn phòng sẽ phải:

- Đảm nhận việc tăng cường tiếp xúc với Chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức và cơ quan liên quan khác, cả song phương và đa phương.

- Theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, nhất là dưới góc độ liên quan đến hợp tác phát triển.

- Phân tích và xem xét các chương trình phát triển tổng quát, chuyên ngành và theo vùng địa lý.

Đưa ra các đề xuất về chiến lược cũng như các ý tưởng hợp tác.

- Chuẩn bị việc xác định các chương trình và dự án hợp tác mới, nhất là thông qua việc phân tích và xem xét các đề nghị do các cơ quan nêu ra.

- Theo dõi các chương trình và dự án hợp tác đang được triển khai.

- Khi cần thiết tạo thuận lợi cho việc tiếp xúc giữa Lux-Development và các chủ thể có chức năng.

- Giúp chuẩn bị các chuyến thăm Việt Nam của các quan chức và các phái đoàn kinh tế Luých-xăm-bua.

- Khi vắng mặt Đại sứ Luých-xăm-bua, người đứng đầu Văn phòng có thể tiến hành các thủ tục chính thức tại các cơ quan Việt Nam và duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan Việt Nam nhằm góp phần vào việc tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Công quốc Luých-xăm-bua.

159