Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thoả thuận Tài chính số 35/LPQT về việc hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hóa ngành công chứng Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 14/08/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/10/2003   Số công báo: Số 164
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/09/2003, Thoả thuận Tài chính số 35/LPQT về việc hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hóa ngành công chứng Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Bản Thỏa thuận này nhằm mục đích dành cho phía Việt Nam sự hỗ trợ tài chính của phía Pháp, dưới dạng viện trợ không hoàn lại để thực hiện dự án được hai phía chấp thuận và xác định như tên gọi tại Điều 2 dưới đây.

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu do phía Việt Nam đề xuất, khoản hỗ trợ tài chính của phía Pháp từ Ủy ban các dự án Quỹ Đoàn kết ưu tiên được xác định là 1 500 000 Euro.

 

105