• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông báo số 0049/2006/TB-BTM về việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn còn lại dành cấp visa tự động Cat.341/641 do Bộ Thương mại ban hành

Tải về Thông báo 0049/2006/TB-BTM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0049/2006/TB-BTM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 24/02/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/02/2006, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0049/2006/TB-BTM về việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn còn lại dành cấp visa tự động Cat.341/641.

Các thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ có nhu cầu xuất khẩu hàng dệt may thuộc Cat.341/641 gửi công văn đăng ký theo mẫu kèm theo về Bộ Thương mại muộn nhất là ngày 02 tháng 03 năm 2006 (tính theo ngày đến Bộ Thương mại) để Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp tổng hợp, phê duyệt danh sách giao hạn ngạch theo các nguyên tắc quy định tại Thông báo 0008/TM-DM nêu trên cho phần còn lại của nguồn dành cấp visa tự động. Các thương nhân đã gửi đăng ký theo TB 0046/TM-DM ngày 20 tháng 2 năm 2006 cho Cat. hàng ngày không phải gửi đăng ký theo Thông báo này nữa.

Từ khóa: Thông báo 0049/2006/TB-BTM

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9301