Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 0209/BTM-DM về việc đăng ký hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 theo hình thức ký quỹ bảo lãnh đối với Cat. 620 (đợt bổ sung) do Bộ Thương mại ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0209/BTM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 26/05/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/05/2006, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0209/BTM-DM về việc đăng ký hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 theo hình thức ký quỹ bảo lãnh đối với Cat. 620 (đợt bổ sung).

Theo thông báo số 0192/BTM-DM ngày 18/5/2006 về điều chỉnh nguồn hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006;
Bộ Thương mại thông báo dự kiến phân bổ hạn ngạch Cat. 620 như sau:

1. Do nguồn hạn ngạch của năm 2006 được bổ sung từ chuyển đổi vào, Bộ Thương mại thông báo số lượng hạn ngạch KQBL còn lại theo tỷ lệ thành tích năm 2005 dự kiến được Liên Bộ duyệt cấp tiếp tại danh sách đính kèm (tức là số hạn ngạch KQ/BL còn lại tương ứng với 5,13% thành tích của năm 2005).

2. Thương nhân có nhu cầu sử dụng tiêu chuẩn số lượng hạn ngạch KQ/BL còn lại theo tỷ lệ thành tích năm 2005 nêu trên, đề nghị xác nhận lại nhu cầu và có văn bản gửi về Ban Điều hành hạn ngạch Dệt may - Bộ Thương mại (có thể fax trước theo số 04.8262 439) chậm nhất là ngày 15/06/2006. Sau thời hạn nêu trên, nếu không có văn bản xác nhận, Bộ Thương mại xem như thương nhân không có nhu cầu và sẽ chuyển vào nguồn tự động để cấp cho thương nhân khác.

83