Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 0247/BTM-DM về việc hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường hoa kỳ do Bộ Thương mại ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0247/BTM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 26/06/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/06/2006, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0247/BTM-DM về việc hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường hoa kỳ.

Trường hợp yêu cầu thương nhân xuất trình một hoặc nhiều giấy tờ dưới đây được nêu cụ thể tại các thông báo phân giao hạn ngạch/văn bản tương ứng cho từng chủng loại hàng, cho từng thương nhân. Các giấy tờ đó được quy định như sau:

a) Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu chính đã làm thủ tục Hải quan và/ hoặc hoá đơn tài chính mua nguyên liệu chính do nhà sản xuất hoặc nhà phân phối cấp (bản sao có dấu “Sao y bản chính” do người đứng đầu của thương nhân ký);

Nguyên liệu chính được hiểu là một hoặc nhiều vật liệu chính để sản xuất ra chủng loại sản phẩm đó như: vải chính, sợi, bông, nhựa, v.v...

b) Báo cáo quá trình sản xuất gia công của nhà sản xuất theo mẫu đính kèm thông báo này.

c) Hồ sơ quá trình cắt may (bản sao y của thương nhân) gồm: sổ sách mà thương nhân đang thực hiện về các công đoạn cắt may, trong đó có các chi tiết như: bản giao thực hiện kế hoạch cắt, bản giao thực hiện kế hoạch may trên các chuyền có lô hàng cần kiểm tra.

Trường hợp nguyên liệu chính của lô hàng có nguồn gốc chuyển sổ hải quan: Thương nhân bắt buộc phải xuất trình kèm theo Hồ sơ quá trình cắt may chứng minh thương nhân trực tiếp sản xuất lô hàng liên quan;

Trường hợp hoá đơn tài chính mua nguyên liệu chính không phải do nhà sản xuất nguyên liệu chính đó cấp và không khớp thời gian sản xuất và xuất khẩu thì thương nhân phải gửi kèm bản sao y hoá đơn tài chính của nhà cung cấp/sản xuất cho lô hàng liên quan, chứng minh tính hợp lý về số lượng, chủng loại, thời gian và thương nhân trung gian;

Trường hợp cần thiết, Phòng QLXNK báo cáo Ban ĐHHHN Dệt may tiến hành kiểm tra xác minh với hải quan/nhà sản xuất/nhà cung cấp liên quan;

85