Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 04/2006/TB-LPQT về việc gia hạn điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2006/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ngày ban hành: 15/08/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/09/2006   Số công báo: Từ số 33 đến số 34
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/08/2006, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo số 04/2006/TB-LPQT về việc gia hạn điều ước quốc tế hai bên.

GIA HẠN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ THỤY ĐIỂN VỀ THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CHO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2001 - 2006

Ngày 25 tháng 10 năm 2001 Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển đã ký Hiệp định giữa hai đại diện Chính phủ về Thủ tục và Điều kiện chung cho Hợp tác phát triển trong giai đoạn 2001 – 2006 (sau đây gọi tắt là Hiệp định).

Hai bên nay thỏa thuận điều chỉnh và gia hạn hiệu lực Hiệp định nêu trên đến 31 tháng 12 năm 2006. Tất cả các Điều khoản và nội dung của Hiệp định sẽ vẫn không có gì thay đổi.

Hai bản về gia hạn Hiệp định này đã được ký, mỗi bên giữ một bản.

120