• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Thông báo 04/2020/TB-LPQT hiệu lực của Bản sửa đổi, bổ sung Nghị định thư Môn-trê-an về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 04/2020/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bản sửa đổi, b sung Nghị định thư Môn-trê-an về các chất làm suy giảm tng ô-dôn (Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer), thông qua tại Ki-ga-li ngày 15 tháng 10 năm 2016, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 26 tháng 12 năm 2019./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ngự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2020/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 10/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/03/2020   Số công báo: Từ số 265 đến số 266
Lĩnh vực: Môi trường, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 04/2020/TB-LPQT

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438207