Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 05/BC-BYT về việc báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 03/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/01/2006, Bộ Y tế ban hành Thông báo số 05/BC-BYT về việc báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Báo cáo tình hình dịch bệnh trong dịp nghỉ Tết dương lịch từ ngày 31/12/2005 đến 02/1/2006.

3. Triển khai cá hoạt động của Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm động lực cao.

4. Thư gửi cho WB về đóng góp ý kiến Dự thảo Kế hoạch trung và dài hạn về Hỗ trợ cho hoạt động phòng chống dịch cúm ở người tại Việt Nam trong dự án WB, UNDP, chuẩn bị cho cuộc họp phòng chống cúm gà cao cấp tại Bắc Kinh

5. Tổng hợp báo cáo các hoạt động phòng chống dịch năm 2005 và xây dựng kế hoạch năm 2006.

79