• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 05/TB-BCĐCNTT kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp lần thứ nhất năm 2010 của Ban chỉ đạo do Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin ban hành

Tải về Thông báo 05/TB-BCĐCNTT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/TB-BCĐCNTT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin   Người ký: Nguyễn Trọng Đường
Ngày ban hành: 17/05/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/05/2010, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã ban hành Thông báo 05/TB-BCĐCNTT kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp lần thứ nhất năm 2010 của Ban chỉ đạo.

Tổ chức các phiên họp định kỳ của Ban Chỉ đạo

- Phiên họp định kỳ lần 2 năm 2010: Thời gian tổ chức vào tháng 6/2010, nội dung dự kiến sẽ xem xét và đánh giá tình hình triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị; bàn về kế hoạch ngân sách năm 2011 và kế hoạch ngân sách 2011 - 2015; đánh giá về tình hình ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.

- Phiên họp định kỳ lần 3 năm 2010: Thời gian tổ chức vào tháng 9/2010 với nội dung xem xét, đánh giá Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và báo cáo Bộ Chính trị kết quả tổng kết; xem xét, đánh giá và hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển CNTT trong 10 năm tới, phấn đấu đến hết năm 2010 trung ương và địa phương có chiến lược phát triển CNTT trong 5 năm và 10 năm.

- Phiên họp định kỳ cuối năm 2010: Thời gian tổ chức vào tháng 12/2010 với nội dung đánh giá và tổng kết hoạt động năm 2010; phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban Chỉ đạo.

Từ khóa: Thông báo 05/TB-BCĐCNTT

75

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
106078