Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 0646/TM-XNK về trả lại hạn ngạch hoặc cho vay, nhường hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2004 do Bộ Thương mại ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0646/TM-XNK   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 11/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11 tháng 02 năm 2004, Bộ Thương mại ban hành Thông báo 0646/TM-XNK về trả lại hạn ngạch hoặc cho vay, nhường hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2004.

Bộ Thương mại thông báo:

1. Thương nhân đã được giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2004 nhưng chưa thực sự có nhu cầu xuất khẩu và/hoặc hạn ngạch được giao không đủ đáp ứng đơn hàng xuất khẩu, có thể trả lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại để giao cho các thương nhân khác có nhu cầu xuất khẩu. Bộ Thương mại sẽ cấp lại hạn ngạch (cho thương nhân trả lại hạn ngạch) theo tiêu chuẩn hạn ngạch năm 2005 ở mức tương ứng khi doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu.

2. Trên tinh thần tự nguyện, thương nhân có hạn ngạch và thương nhân có năng lực sản xuất hàng dệt may được thực hiện việc vay, cho vay hoặc nhường hạn ngạch cho nhau (trừ hạn ngạch được cấp theo tiêu chuẩn sử dụng nguyên liệu trong nước và hạn ngạch ưu tiên cho các hợp đồng ký với các nhà nhập khẩu lớn của Hoa Kỳ) theo trình tự: Người đứng đầu hai doanh nghiệp lập biên bản hoặc hợp đồng cho nhau vay hoặc nhường hạn ngạch cho nhau (có chữ ký và đóng dấu). Khi làm thủ tục xin cấp Visa, thương nhân đi vay hoặc được nhường hạn ngạch xuất trình bản chính biên bản thỏa thuận (hoặc hợp đồng) và bản chính thông báo giao hạn ngạch của thương nhân cho vay, nhường hạn ngạch tại Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực của Bộ Thương mại, không phải xin phép tại Bộ Thương mại. Việc vay, nhường và trả lại hạn ngạch do các thương nhân thoả thuận và tự chịu trách nhiệm.

83