• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông báo số 0757/2005/TM-DM về việc thực hiện cấp visa tự động đối với một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Tải về Thông báo 0757/2005/TM-DM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 0757/2005/TM-DM   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 30/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/06/2005, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0757/2005/TM-DM về việc thực hiện cấp visa tự động đối với một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005.

Sau khi thống nhất ý kiến của Bộ Công nghiệp và Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện cấp visa tự động đối với một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau:

1. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp tiếp tục thực hiện cấp visa tự động đối với 12 chủng loại hàng (cat.) 200, 301, 332, 341/641, 345, 351/651, 352/652, 359-C/659-C, 447, 620, 622 và 645/646.

2. Khi số lượng cấp visa tự động của một chủng loại hàng (cat.) nêu trên đạt 80% hạn ngạch năm 2005, Bộ Thương mại sẽ dừng cấp visa tự độngđối với chủng loại hàng đó.

3. Khi số lượng cấp visa tự động của một chủng loại hàng (cat.) nêu trên đạt 70% hạn ngạch năm 2005, Bộ Thương mại sẽ thông báo và đề nghị thương nhân trong vòng 05 ngày làm việc gửi đăng ký theo mẫu kèm theo thông báo này đến Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may) để liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp quản lý được tình hình giao hàng để ra quyết định thời gian dừng cấp visa tự động và nguyên tắc giao hạn ngạch còn lại cho phù hợp.

4. Hàng ngày, Bộ Thương mại sẽ thông báo tình hình thực hiện hạn ngạch của từng chủng loại hàng (cat.) trên trang mạng của Bộ Thương mại (www.mot.gov.vn) để thương nhân theo dõi, chủ động ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

5. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp đang làm việc với các cơ quan hữu quan để có biện pháp đảm bảo hạn ngạch cho các thương nhân có nhu cầu và khả năng thực hiện đơn hàng đến hết năm 2005.

Từ khóa: Thông báo 0757/2005/TM-DM
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
3781