• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 08/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 08/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/01/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/01/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 08/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Y tế phối hợp, thống nhất việc xây dựng, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình thành phần trong Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao. Trong quá trình xây dựng cần lưu ý hiện có khoảng 29 chương trình liên quan đến công nghệ cao đang được triển khai, do vậy các Bộ cần nắm chắc thông tin về nội dung, tiến độ các chương trình này để xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình thành phần của mình không bị trùng lặp, chồng chéo. Văn phòng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp thông tin, đánh giá, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp tháng 02 năm 2012.

Từ khóa: Thông báo 08/TB-VPCP

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134801