• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Thông báo 09/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Quy chế phối hợp giữa các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý

Tải về Thông báo 09/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 19/01/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/01/2001, VPCP đã ban hành Thông báo 09/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Quy chế phối hợp giữa các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.

- Việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu lực và hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn ma tuý ở biên giới, cửa khẩu. Bộ Công an chủ trì cùng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hoàn chỉnh lại dự thảo Quy chế để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

- Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan phải xây dựng được kế hoạch kiểm soát, phòng và chống ma tuý cụ thể riêng cho từng ngành và kế hoạch phối hợp chung cho cả 3 lực lượng. Trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành và đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện quy chế phối hợp một cách hiệu qủa.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan khẩn trương xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, cơ chế chính sách phòng, chống ma tuý tại biên giới, cửa khẩu, để trình Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong phiên họp vào tháng 2 năm 2001.

- Căn cứ vào Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công an khẩn trương đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án trong Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005; đồng thời xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống ma tuý năm 2001 chung cho các ngành, các cấp để đưa ra bàn trong kỳ họp của Uỷ ban vào tháng 2 năm 2001.

 

Từ khóa: Thông báo 09/TB-VPCP

522

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176904