Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 101/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Diáo dục và Đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 08/05/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 8/5/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 101/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Diáo dục và Đào tạo. Cụ thể,

Trong năm 2007 và giai đoạn đến năm 2010, để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

a) Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế thành công của đất nước ta. Bộ và ngành giáo dục-đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả hơn nữa sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới.

b) Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định quan trọng về phát triển giáo dục đến năm 2010, định hướng đến 2015, 2020 (như trên đã nêu về phát triển giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; về giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, quy hoạch mạng lưới...), Bộ và ngành giáo dục-đào tạo cần bám sát nội dung, yêu cầu, tập trung cụ thể hoá, lựa chọn các khâu then chốt, có bước đi thích hợp, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt, chặt chẽ và có hệ thống, định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

c) Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, thực hiện đồng bộ đổi mới nội dung, chương trình đào tạo với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp dạy và học.

92