• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Thông báo 102/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về xây dựng Đề án công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông báo 102/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 05/03/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/03/2012, Bộ GTVT đã ban hành Thông báo 102/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về xây dựng Đề án công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngành giao thông vận tải.

ề nội dung:

- Cơ bản thống nhất cấu trúc của Đề án, cần đánh giá thêm hiện trạng của ngành, phân tích rõ những mặt được và chưa được. Đề án phải đảm bảo tính kế thừa trên nền tảng của các thời kỳ trước và phải cập nhật thêm các Chiến lược, Quy hoạch, các đề án biến đổi khí hậu, môi trường …v.v. liên quan đến ngành GTVT đã được phê duyệt.

- Cần phải rà soát kỹ các số liệu và lộ trình thực hiện của Đề án, ưu tiên hiện đại hóa đối với Viện Khoa học & Công nghệ và Viện Chiến lược & phát triển giao thông vận tải.

- Đây là Đề án tổng thể, mang tính định hướng chung vì vậy Sau khi Đề án được phê duyệt, các cơ quan đơn vị cần phải xây dựng các tiểu Đề án gắn liền với từng đơn vị cụ thể đảm bảo định hướng đến 2020, tầm nhìn 2030.

Từ khóa: Thông báo 102/TB-BGTVT

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
135679