• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt

 

Thông báo số 1034/1999/TB-NHNN10 về Danh mục các văn bản đã bị huỷ bỏ, thay thế trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Tải về Thông báo 1034/1999/TB-NHNN10
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1034/1999/TB-NHNN10   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 27/10/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 1034/1999/TB-NHNN10 Danh mục các văn bản đã bị huỷ bỏ, thay thế trong ngành Ngân hàng

Ngày 27/10/1999, NHNN đã ban hành Thông báo số 1034/1999/TB-NHNN10 về Danh mục các văn bản đã bị huỷ bỏ, thay thế trong ngành Ngân hàng

VĂN BẢN CỦA UBTVQH VÀ CHÍNH PHỦ:

1) Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/4/1990 (Đã được thay thế bằng Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997).

2) Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23/5/1990 (Đã được thay thế bằng luật Các Tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997)

3) Nghị định 20/CP ngày 1/3/1995 về tổ chức và bộ máy của Ngân hàng Nhà nước (Đã được thay thế bằng NĐ 88/1998/NĐ-CP ngày 2/11/1998 của Chính phủ quy định về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

4) Nghị định 58/CP ngày 24/9/1993 ban hành Quy chế vay và trả nợ nước ngoài (Đã thay thế bằng Nghị định 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 ban hành Quy chế vay và trả nợ nước ngoài).

5) Nghị định 161/HĐBT ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ quản lý ngoại hối của nước CHXHCN Việt Nam (Đã được thay thế bằng NĐ 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối).

Từ khóa: Thông báo 1034/1999/TB-NHNN10

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
45892