• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 105/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 105/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/04/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/04/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 105/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tỉnh Điện Biên.

Để triển khai đúng kế hoạch tiến độ của đề án, chương trình kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo của tỉnh, huyện và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã cần tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động sâu rộng đến các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, để các cấp lãnh đạo tăng cường hơn trách nhiệm của mình, mọi người dân hiểu rõ hơn về nội dung xây dựng nông thôn mới, tự giác tham gia và hưởng thụ kết quả đóng góp của mình.

Khẩn trương xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết chuyên ngành, triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội đã được phê duyệt, không triển khai thực hiện những hạng mục công trình chưa có trong quy hoạch. Chú trọng công tác quy hoạch hồ chứa, công trình thủy lợi để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt và môi trường của xã phù hợp với quy hoạch toàn vùng.

Tiếp tục triển khai chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Hết năm 2010 phải cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai ngay giai đoạn 2 dự án cấp nước sạch cho đồng bào để đến hết năm 2011 cơ bản đồng bào được sử dụng nước sạch. Vận động đồng bào triển khai xây dựng và sử dụng 3 công trình hợp vệ sinh. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã chọn 30 hộ gia đình có đủ điều kiện xây dựng mô hình hầm khí sinh học Biogas để đến cuối năm 2010 có ít nhất khoảng 100 hộ gia đình có hầm khí sinh học Biogas bằng nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 105/TB-VPCP

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
106160