• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 10737/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hỗn hợp bột phủ socola #1 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 10737/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10737/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo 1519/TB-PTPLHCM-14 ngày 30/6/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hỗn hợp bột phủ socola #1 (V-DCHO-CC4) (Mục 19)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Republic Biscuit Corporation Việt Nam; Địa chỉ: Lô D-4R-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3- Bến Cát- Bình Dương; Mã số thuế: 3701990706

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1127/NKD05 ngày 18/2/2014 tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore - Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột cacao đã pha thêm đường

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: #1 (V-DCHO-CC4)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột cacao đã pha thêm đường

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Republic Biscuit Corporation

thuộc nhóm 18.06 "Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao", mã số thuế 1806.10.00 "- Bột ca cao, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Ngoài Khu công nghiệp- Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10737/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 29/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/8/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 10737/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hỗn hợp bột phủ socola #1.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo 1519/TB-PTPLHCM-14 ngày 30/6/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: #1 (V-DCHO-CC4)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột cacao đã pha thêm đường

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Republic Biscuit Corporation

thuộc nhóm 18.06 "Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao", mã số thuế 1806.10.00 "- Bột ca cao, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2014.

Từ khóa: Thông báo 10737/TB-TCHQ

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250349