• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 10773/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hóa chất Additive XP-08 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 10773/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10773/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 945/TB-PTPLHCM-14 ngày 25/04/2014; công văn số TE&QC20140818-1 ngày 18/8/2014 của Công ty TNHH Thiết bị điện tử Daewoo Việt Nam và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Additive XP-08 (hóa chất).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thiết bị điện tử Daewoo Việt Nam; Đ/c: KCN Tân Định, Bến Cát, Bình Dương; MST: 3700229922.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 391/NSX02 ngày 24/03/2014 tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp có thành phần chính là ethylen glycol, hợp chất Bo hữu cơ và hợp chất este. (Sản phẩm dùng để chế tạo chất điện phân dùng cho sản xuất tụ điện phân).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: XP-08 (Additive XP-08).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp có thành phần chính là ethylen glycol, hợp chất Bo hữu cơ và hợp chất este. (Sản phẩm dùng để chế tạo chất điện phân dùng cho sản xuất tụ điện phân).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: Shenzhen capchem Technology Co., Ltd, China.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết và ghi ở nơi khác”, mã số 3824.90.99 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10773/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 10773/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hóa chất Additive XP-08.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 945/TB-PTPLHCM-14 ngày 25/04/2014; công văn số TE&QC20140818-1 ngày 18/8/2014 của Công ty TNHH Thiết bị điện tử Daewoo Việt Nam và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: XP-08 (Additive XP-08).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp có thành phần chính là ethylen glycol, hợp chất Bo hữu cơ và hợp chất este. (Sản phẩm dùng để chế tạo chất điện phân dùng cho sản xuất tụ điện phân).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: Shenzhen capchem Technology Co., Ltd, China.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết và ghi ở nơi khác”, mã số 3824.90.99 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 10773/TB-TCHQ

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249839