• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Thông báo số 108/TB-VPCP về Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp tòan thể của Hội đồng Quốc gia giáo dục ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ

Tải về Thông báo 108/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 18/07/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/07/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 108/TB-VPCP về Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp tòan thể của Hội đồng Quốc gia giáo dục ngày 12 tháng 7 năm 2006.

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương thực hiện các giải pháp đẩy lùi tiêu cực trong giáo dục – đào tạo, chấn chỉnh ngay tình trạng dạy thêm, học thêm, loại trừ những tiêu cực trong thi cử, khắc phục căn bệnh thành tích của ngành giáo dục và có những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Cần quan tâm thích đáng đến giáo dục mầm non, đó là cơ sở ban đầu, là nền tảng của giáo dục trong những năm tiếp theo cả về nhân cách, trí tuệ và thể chất của học sinh.

3. Để thực hiện phân ban trung học phổ thông trong năm học 2006-2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục chuẩn bị thật tốt sách giáo khoa, đồ dùng thiết bị dạy học, đặc biệt là công tác bồi dưỡng giáo viên; hướng dẫn, chỉ đạo các trường tổ chức phân ban thật tốt, phù hợp với điều kiện, năng lực của nhà trường và nhu cầu học tập của học sinh. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự hiểu biết và đồng thuận trong xã hội.

4. Về việc thực hiện đề án đổi mới giáo dục đại học, Ban Chỉ đạo cần có cơ cấu phù hợp, cần nghiên cứu kỹ phương thức triển khai và bước đi thích hợp, lựa chọn một số vấn đề cốt lõi cần tập trung nhân lực và vật lực để tạo bước chuyển rõ rệt trong thời gian tới. Cần chú trọng đến nguồn lực phát triển giáo dục đại học, bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất kỷ thuật và tài chính; cơ cấu lại hệ thống về trình độ, ngành nghề, loại hình, vùng miền; đổi mới nội dung, phương pháp và chương trình giáo dục đại học, gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học công nghệ, với nghề nghiệp trong xã hội; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước theo hướng xác định đúng quyền tự chủ của các trường đại học cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm định và có chính sách vĩ mô sáng suốt, làm cho việc phát triển về quy mô luôn gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của đất nước.

Từ khóa: Thông báo 108/TB-VPCP

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
13092