• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Thông báo số 109/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp Hội đồng ngày 20 tháng 5 năm 2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 109/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 109/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 31/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/06/2005   Số công báo: Số 7
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/05/2005, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 109/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp Hội đồng ngày 20 tháng 5 năm 2005.

Khi xây dựng đề án chi tiết cần tiếp tục làm rõ hơn các nội dung sau:

1. Những quan điểm cơ bản về đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam: giáo dục đại học Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của đất nước, đồng thời có bước đi thích hợp để nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế;

2. Thiết kế cơ cấu hệ thống giáo dục đại học hoàn chỉnh, đồng bộ với giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp nhằm mục tiêu vừa đào tạo đỉnh cao, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển ở các trình độ khác nhau, vừa nâng cao dân trí. Trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học gắn bó chặt chẽ và hữu cơ với các Viện nghiên cứu khoa học - công nghệ.

3. Chương trình đào tạo phải vừa thiết thực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vừa tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

4. Quan tâm thích đáng đến đội ngũ giảng viên, có bước đột phá về đào tạo, lựa chọn giảng viên cho các trường đại học - cao đẳng (công lập và ngoài công lập) và cải tiến chế độ lương cho nhà giáo.

5. Giải quyết tốt mối quan hệ và phát triển đồng thời cả quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đại học; cải tiến hệ thống tuyển sinh để giảm nhẹ công tác tuyển chọn đầu vào; giữ gìn kỷ cương nề nếp trong học tập, thi cử, đánh giá, ngăn chặn thói lười biếng, gian dối trong học tập để đảm bảo chất lượng đầu ra, chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Thông báo 109/TB-VPCP

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4124