Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 11 KB/VP ngày 05/02/2004 của Kho Bạc Nhà nước về cơ cấu tổ chức và công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11KB/VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương   Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 05/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/02/2004, Thông báo số 11 KB/VP ngày 05/02/2004 của Kho Bạc Nhà nước về cơ cấu tổ chức và công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước.

Bộ máy giúp việc Tổng Giám đốc gồm có:

1. Ban Kế hoạch tổng hợp;

2. Ban Kế toán;

3. Ban Thanh toán vốn đầu tư;

4. Ban Huy động vốn;

5. Ban Kho quỹ;

6. Ban Kiểm tra, kiểm soát;

7. Ban Tổ chức cán bộ;

8. Ban Tài vụ - Quản trị, có 02 phòng:

- Phòng Tài vụ.

- Phòng Quản trị.

9. Văn phòng, có 02 phòng:

- Phòng Hành chính - Lưu trữ.

- Phòng Tuyên truyền - Đối ngoại.

10. Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước, có 03 phòng:

- Phòng Thanh toán vốn đầu tư,

- Phòng Kế toán,

- Phòng Kho quỹ (trước mắt chưa hoạt động).

81