• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 111/TB-VPCP về việc kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 111/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 06/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/06/2005   Số công báo: Từ số 32 đến số 33
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/06/2005, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 111/TB-VPCP về việc kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức IX, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TW, ngày 16/8/2004 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010, đây là chiến lược và tầm nhìn về phát triển kinh tế - xã hội của Vùng; Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-TTg về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đã xác định đây là Vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Yêu cầu của Hội nghị Ban Chỉ đạo lần này là bàn về xây dựng, bổ sung quy hoạch 5 năm tới của các ngành, lĩnh vực một cách hợp lý để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của từng tỉnh, thành phố nói riêng và của cả Vùng nói chung.

Từ khóa: Thông báo 111/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
3790