Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 111/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Thuế, Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/04/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/04/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 111/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Thuế, Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật thuế, việc khoán kinh phí hoạt động và đầu tư, mua sắm tài sản tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trong các năm 2005-2007 đã chỉ ra một số tồn tại, bất hợp lý về cơ chế, chính sách, cũng như những thiếu sót, khuyết điểm của ngành Thuế trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Bộ Tài chính phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật về thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý, giáo dục cán bộ thuế; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo ngành Thuế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3 . Về những vấn đề cụ thể nêu trong kết luận thanh tra tại Tổng cục Thuế, Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh của Thanh tra Chính phủ:

a) Những vấn đề Thanh tra Chính phủ kết luận, Bộ Tài chính đã tiếp thu; yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Thuế thực hiện nghiêm túc.

b) Những vấn đề Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận như: Ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán lần đầu; tính thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng; thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của dự án kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng đã được cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và được giao đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2004; thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền thuê đất của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thì thực hiện theo kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

c) Những vấn đề có ý kiến khác nhau, giao Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát lại, căn cứ vào quy định của pháp luật và bản chất thực của từng vấn đề để có biện pháp xử lý phù hợp. Trường hợp nào không thống nhất thì đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

104