Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 112/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 112/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 27/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/3/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 112/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể,

Đối với Dự án Quốc lộ 3 mới (đường cao tốc)

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ động giải phóng mặt bằng sớm để có điều kiện triển khai thi công. Về vốn giải phóng mặt bằng năm 2008, Bộ GTVT đã bố trí 115 tỷ đồng. Trường hợp nhu cầu vốn cho công tác giải phóng mặt bằng vượt kế hoạch, Bộ GTVT xem xét, bố trí vốn cho Dự án.

- Về đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép chủ đầu tư chỉ định thầu xây lắp các khu tái định cư: Bộ GTVT ủng hộ về nguyên tắc, đề nghị UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Về triển khai công tác giải phóng mặt bằng và chi phí quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng của tỉnh: Giao Cục Giám định và QLCLCTGT tham mưu cho Bộ GTVT hướng dẫn và phối hợp với địa phương; Cục Giám định và QLCLCTGT chuẩn bị nội dung và báo cáo Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì cuộc họp với 3 tỉnh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên trong tháng 04/2008 để thống nhất phương án thực hiện cho toàn dự án.

- Về nguồn vốn thực hiện dự án: Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với PMU 18 làm việc với JBIC để PMU 18 tiếp tục quản lý dự án và bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án. Phấn đấu trong năm 2008 khởi công Dự án Quốc lộ 3 mới.

107