• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 11232/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phụ gia tẩy dầu mỡ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 11232/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11232/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1893/TB- PTPLHCM ngày 20/08/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất phụ gia tẩy dầu mỡ (Mục 2 tại Tờ khai HQ)

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Prime Asia (Việt Nam); Địa chỉ: Lô V2- KCN Mỹ Xuân- H.Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu; MST: 3500554530

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004424814/E21 ngày 21/06/2014 đăng ký tại: Chi cục CK Cảng Phú Mỹ- Cục HQ Bà Rịa- Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt không phân ly, dạng lỏng

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Chất phụ gia tẩy dầu mỡ

 Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt không phân ly, dạng lỏng

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin                 Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 34.02 "Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34,01"; phân nhóm 3402.90 " - Loại khác" mã số 3402.90.15 "---- Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11232/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11232/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phụ gia tẩy dầu mỡ.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1893/TB- PTPLHCM ngày 20/08/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất phụ gia tẩy dầu mỡ (Mục 2 tại Tờ khai HQ)

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Prime Asia (Việt Nam); Địa chỉ: Lô V2- KCN Mỹ Xuân- H.Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu; MST: 3500554530

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004424814/E21 ngày 21/06/2014 đăng ký tại: Chi cục CK Cảng Phú Mỹ- Cục HQ Bà Rịa- Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt không phân ly, dạng lỏng

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Chất phụ gia tẩy dầu mỡ

 Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt không phân ly, dạng lỏng

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin                 Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 34.02 "Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34,01"; phân nhóm 3402.90 " - Loại khác" mã số 3402.90.15 "---- Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

Từ khóa: Thông báo 11232/TB-TCHQ

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250150